TomoFair Nijmegen TomoFair Amsterdam TomoFair Rotterdam

Spicy Gyoza Contest

Wie niet waagt wie niet wint!

Durf je 10 HOT GYOZA’S aan?

Als je denkt dat je er klaar voor bent en de MASTER of GYOZA wil worden lees dan gauw de voorwaarden door en meld je aan. Wees snel! Er kunnen maar 3 deelnemers per dag meedoen.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Kiu-Tso_Man@afe.ajinomoto.com naao.v.v. Spicy Gyozo Contest + je naam

HOOFDPRIJS 

Surprise pakket t.w.v. € 30,-

SPELREGELS 

 • 1 kom met 10 stuks Ajinomoto KipGyoza + HOT CHILI
 • 1 beker met (200ml) sojamelk of water
 • Tijdsduur: 2 minuten
 • De deelnemer die de Gyoza’s het snelst op heeft, binnen de aangegeven tijdsduur, wint de hoofdprijs t.w.v € 30,-
 • Per ronde (Dag 1 & 2) wordt een winnaar bekend gemaakt.
 • Elke deelnemer krijgt 1 beker (200 ml) sojamelk of water.  Er mag geen extra sojamelk of water worden toegevoegd.
 • Water of sojamelk toevoegen bij de Gyoza’s is niet toegestaan.
 • Er wordt gebruik gemaakt van houten eetstokjes. Tijdens de challenge zijn vorken, handen of andere voorwerpen niet toegestaan.
 • De Gyoza’s moeten geheel opgegeten worden.

REGLEMENT

 • Maximaal 3 deelnemers per dag.
 • Een deelnemer/ deelneemster kan voor maximaal 1 ronde inschrijven.
 • Challenge tijden: zaterdag en zondag om 14:30
 • Elke deelnemer/ deelneemster dient uiterlijk 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
 • Voor deelname (18+) is een goede gezondheid vereist. Deelnemers moeten zich op de dag aanmelden bij de organisatie en ondertekenen een formulier voor eigen risico en ontvangen een deelnemersbadge.
 • Deelnemer is verplicht om zijn leeftijd aan te tonen door middel van een ID -bewijs of paspoort. De organisatie mag zonder opgaaf van redenen de aspirant-deelnemer weigeren om mee te doen.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOT NOODLE CHALLENGE

Organisator: Ajinomoto Foods Europe SAS

 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die deel wil nemen aan de Hot Gyoza Contest
 • De deelnemer mag aan de contest slechts deelnemen, indien hij/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt op eigen risico, is op vrijwillige basis en is op persoonlijke titel.
 • Deelnemer is bekend dat er sterke “hot” ingrediënten worden gebruikt bij de Gyoza’s. Mocht de deelnemer twijfelen, dan raadt de organisator de deelnemer aan om niet aan de contest deel te nemen.
 • Deelnemer zal niet meer Gyoza’s tot zich nemen dan zijn mondholte kan bevatten ter voorkoming van verstikking. De scheidsrechter mag ingrijpen en eventueel de deelnemer kwalificeren wanneer de deelnemer zich hier niet aan houdt.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid is dan gemaximeerd aan het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed of als er geen dekking is gemaximeerd tot € 5.000,-.
 • Deelname is niet toegestaan voor de volgende personen: jonger dan 18 jaar, allergisch voor gluten of andere bestanddelen, zwakke maag, die leiden aan hart – en vaatziekten en/of zwangeren en/of enige andere (gezondheids)reden die te maken heeft met eten of drinken.
 • Deelnemer is verplicht dit zelf aan te geven aan de organisator.
 • De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet.

Portretrecht

 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar.

Persoonsgegevens

 • De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan de HOT GYOZA CONTEST verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens. Ten eerste voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en ten tweede (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. De deelnemer zal hiervoor geen compensatie ontvangen.
 • De organisatie is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren, wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel anderszins op frauduleuze wijze gebruik maken van deze actie.
 • De prijzen, uitgegeven in goederen of diensten, zijn niet inwisselbaar voor geld, andere diensten of goederen.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan prijzen, noch is zij verantwoordelijk voor de service en garanties die aan de prijzen verbonden zijn.
 • Wijzigingen en tekstfouten voorbehouden.